WELKOM bij het Openbaar Primair & Speciaal Onderwijs in Purmerend

De stichting OPSO is het bevoegd gezag van dertien openbare basisscholen, één speciale basisschool en één school voor (voortgezet) speciaal onderwijs in de gemeente Purmerend.


Iedere dag werken wij aan:

• de ontwikkeling van zo’n 3664 Purmerenders in de leeftijd van 4 tot 20 jaar;
• door middel van het vakmanschap van zo’n 377 professionals;
• door excellent werkgever te zijn.
Onze scholen zijn geworteld in de wijken van Purmerend en hebben ieder een eigen karakter. Ze zijn toegankelijk voor alle kinderen en hun ouders en vormen de gemeenschap in het klein.

 
Openbaar onderwijs

Openbare scholen zijn in beginsel ontmoetingsscholen met ruimte voor verschillen. Het ontmoetingskarakter komt tot uiting in diverse wettelijke bepalingen en krijgt daadwerkelijk vorm door de uitwerking van ons bestuur en de aangesloten scholen. De zes kernwaarden waarop openbare scholen kunnen bouwen:


Iedereen welkom 

-
Openbare scholen staan open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst of geslacht of seksuele geaardheid.

Iedereen benoembaar

-
Benoembaarheid op openbare school staat open voor iedereen, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst of geslacht of seksuele geaardheid.

Wederzijds respect

-
Openbare scholen houden rekening met en gaan uit van wederzijds respect voor de levensbeschouwing of godsdienst van alle leerlingen, ouders en personeelsleden.

Waarden en normen

-
Openbare scholen besteden actief aandacht aan uiteenlopende levensbeschouwelijke, godsdienstige en maatschappelijke waarden.

Van en voor de samenleving

-
Openbare scholen zijn van en voor de samenleving en betrekken leerlingen, ouders en personeelsleden actief bij de besluitvorming, over doelstellingen en werkomstandigheden en stemmen af met externe betrokkenen en belanghebbenden.

Levensbeschouwing en godsdienst

-
Openbare scholen bieden de gelegenheid om levensbeschouwelijk vormings- en godsdienstonderwijs te volgen.
Onze scholen
 • (V)SO M.L. Kingschool
 • OBS 't Carrousel
 • OBS 't Pierement
 • OBS De AkkerDijk
 • OBS De Boemerang
 • OBS De Delta
 • OBS De Koempoelan
 • OBS De Nieuwe Wereld
 • OBS De Ranonkel
 • OBS Oeboentoe
 • OBS Weidevogels
 • OBS Wheermolen
 • OBS Willem Eggert
 • SBO Het Tangram